ЛІТЕРАТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС: ВИКЛИКИ Й АПОРІЇ (ДУМКИ НЕСТОРОННЬОГО)

  • Yuriy Barabash
Ключові слова: криза історичної свідомості, літературний процес, українська література, дискурс, виклики, апорії, релятивність наукового знання.

Анотація

З огляду

З огляду на сучасні зміни суспільної, соціальної, духовної парадигми та загальну кризу історичної свідомості у статті розглянуто (почасти в дискусійному плані) деякі теоретичні та методологічні проблеми літературно-історичного дискурсу. Ідеться передовсім про контроверсію між актуальними вимогами часу (виклики) та реальними труднощами осягнення літературного процесу, його іманентними суперечностями, практичною неохопністю тощо (апорії), чим первісно зумовлені неповнота й релятивний характер літературно-історичного знання.

З огляЗ о

З


процесу,

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Академічна “Історія української літератури” в 10 томах (матеріали засідань науково-редакційної комісії, “Круглих столів”, інших наукових обговорень та плани томів). – К., 2005.
2. Барабаш Ю. К проблеме “концы–переходы–начала”. В связи с одной сковородинской реминисценцией у И. Котляревского // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. – Вып. III. – М., 1998.
3. Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1989.
4. Гаспаров М. Как писать историю литературы // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 59.
5. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. – М., 1973. – Т. 4.
6. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997.
7. Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – 2001. – №12 [50].
8. Gies David T. The Funes Effekt: Making Literary History // The Cambridge History of Spanish Literature / Ed. Favid T. Gies. – New York, 2004.
9. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора. – К., 2002.
10. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К., 2006.
11. Kako pisati literarno zgodovino danes? Mednarodni simpozij. Povzetki referatov / Haw to write literary history today? International Conference/ Summaries / Ed. D. Dolinar, M. Juvan. – Ljublyana, 2002.
12. Коллінґвуд Р.Дж. Ідея історії / Пер. з анґл. О. Мокровольського. – К., 1996.
13. Кузнецов И. Теоретическая история, диалектика и риторика русской литературы // Вопросы литературы. – 2011. – Май–июнь.
14. Наєнко М. Художня література України: Від міфів до модерної реальності. – К., 2008.
15. Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти). – К., 2005.
16. Овчарек Б. Поняття та еволюція літературної семіотики // Література. Теорія. Методологія / Упорядк. і наук. ред. Д. Уліцької. Пер. з польської С. Яковенка. – К., 2006.
17. Павлишин М. Історія літератури і здоровий глузд // Історії літератури: Зб. статей. – К.; Львів, 2010.
18. Перетц В. Из лекций по методологии истории русской литературы. – К., 1914.
19. Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? / Пер. з англ. А. Іщенка. – К., 2005.
20. Плерома 3’98. Мала Українська Енциклопедія Актуальної Літератури. – Івано-Франківськ, 1998.
21. Поліщук Я. Дилема української історіографії // Історії літератури. – К.–Львів, 2010.
22. Тиханов Г. Будущее истории лтературы: Три вызова XXI века // Новое литературное обозрение. – 2003. – №59.
23. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977.
24. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978.
25. Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. – Тернопіль, 1994.

Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Barabash, Y. (2019). ЛІТЕРАТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС: ВИКЛИКИ Й АПОРІЇ (ДУМКИ НЕСТОРОННЬОГО). Слово і Час, (1), 3-15. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/498
Розділ
Питання теоретичні