МІФОЛОГІЗАЦІЯ УРБАНІСТИЧНОГО ЧАСОПРОСТОРУ В СЮЖЕТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

  • Oxana Kohut Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: урбаністичний, архетип міста й Самості, сюжет, міф.

Анотація

У статті досліджуються способи міфологізації та втілення урбаністичної домінанти у п’єсах Т. Добрушиної (Мельник) “Ніжність”, О. Погребінської (Хребтової) “Осінні квіти”. Авторка розглядає постмодерну рецепцію архетипу міста й Самості в сучасній українській драматургії, визначає їх іронічний і містерійний концепти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бондарєва О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання: Монографія. – К.: “Четверта хвиля”, 2006. – 512 с.
2. Бойченко О. “Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна менніпея [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kapija.narod.Ru/Translations/bojcandrmosko2.htm/
3. Газнюк Л. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття: Монографія. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 368 с.
4. Добрушина Т. Ніжність // Режим доступу: http: // dobrushin. De /tanya/ index. php?land=ua&pagename=
5. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред.пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 503 с.
6. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
7. Зіммель Г. Великі міста і духовне життя [Електронний ресурс] // Ї: Незалежний культурологічний часопис. – 2003. – №29 // Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n29texts/frisbi.htm/
8. Кемпбел Дж. Герой із тисячею облич / Пер. О.Мокровольський. – К.: “Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 392 с.
9. Кискін О. Урбаністичний хронотоп в постмодерністському романі (“Чапаєв і пустота” В.Пелевіна, “Перверзія” Ю.Андруховича, “Безсмертя” М.Кундери): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец.10.01.06 “Теорія літератури”. – К., 2006. – 20 с.
10. Платон. Собрание сочинений: В 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 2.
11. Погребінська О. Осінні квіти // Потойбіч паузи: Альманах молодих письменників столиці. – К.: Фенікс, 2005. – С. 273-305.
12. Соловей Е. Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. – К.: Дніпро, 1991. – 271 с.
13. Ткач М. Володимирові боги: міфологічний зміст та систематизація головних персонажів язичницького культу. – К.: Український Центр духовної культури, 2002. – 192 с.
14. Федоров В. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига: Зинатне, 1998. – 454 с.
15. Фоменко В. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика: Автореф. дис. ... доктора філол. наук: спец.10.01.01. “Українська література”. – К., 2008. – 41 с.
16. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доповн. – Львів: Літопис, 2001. – С.142-176 (832 с).
17. Эстес К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. – М.: София, 2003. – 496 с.

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Kohut, O. (2019). МІФОЛОГІЗАЦІЯ УРБАНІСТИЧНОГО ЧАСОПРОСТОРУ В СЮЖЕТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Слово і Час, (2), 64-73. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/494
Розділ
ХХ століття