ІМПРЕСІОНІЗМ У МУЗИЦІ І ЛІТЕРАТУРІ (МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ І КЛОД ДЕБЮССІ)

  • Liudmyla Demyanenko Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Ключові слова: поліфонічність, контрапункт, ритм, звукопис, мікрообраз, симфонізм, тональність.

Анотація

У статті порівнюється імпресіоністична манера творчості двох митців. Увагу зосереджено на розмаїтті тембрових засобів, нових прийомах фортепіанної техніки, властивих французькому композиторові, і поліфонічних імпресіоністичних образах новели М. Коцюбинського “На острові”, творених за допомогою зазначених музичних ефектів. Індивідуальна манера прозаїка увиразнюється через порівняння за критерієм розгортання тональності творів. Авторка доводить, що обом митцям була притаманна новаторська мистецька техніка, поліфонічність, звукопис, поетизація природи. Як творчість Дебюссі значно збагатила виражальні засоби музики, так і доробок Коцюбинського став явищем непересічним з огляду на імпресіоністичну техніку чистих фарб, вишукане застосування кольоро-звукових образів, увагу до прозорого ритму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Волкова Е. Ритм как объект эстетического анализа (методологические проблемы) // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Ленинград, 1974. – 298 с.
2. Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка / Под ред. А.Д.Чегодаева и др. – М.: Искусство, 1975. – 319 с.
3. Калениченко Н. Великий сонцепоклонник: Життя і творчість Михайла Коцюбинського. – К.: Дніпро, 1967. – 251 с.
4. Клод Дебюсси [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.classic-music.ru/debussy.html.
5. Клод Дебюсси [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://debussy.ru/.
6. Колобаева Л. Концепция личности в русской литературе рубежа ХІХ–ХХ вв. – М.: Издательство Московского университета, 1990. –336 с.
7. Коцюбинський М. Твори: У 7 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т. 2. Повісті. Оповідання (1897–1908). – 384 с.
8. Коцюбинський М. Твори: У 7 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т.3. Оповідання. Повісті. – 432 с.
9. Коцюбинський М. Твори: У 7 т. – К.: Наукова думка, 1974. – Т.7. Листи (1910–1913). – 414 с.
10. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.
11. Кузнецов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К.: Наукова думка, 1989. – 272 с.
12. Сучасний словник іншомовних слів / Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.
13.Черненко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст. Образ людини в творчості письменника. – Б.м.: Вид-во “Сучасність”, 1977. – 144 с.
14. Якобсон П. Психология художественного восприятия. – М.: Искусство, 1964. – 85 с.

Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Demyanenko, L. (2019). ІМПРЕСІОНІЗМ У МУЗИЦІ І ЛІТЕРАТУРІ (МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ І КЛОД ДЕБЮССІ). Слово і Час, (1), 78-84. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/486
Розділ
Дебют