“РАНКОВИЙ ПРИБИРАЛЬНИК” ІРЕН РОЗДОБУДЬКО – РОМАН ПРО ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ

  • Larysa Horbolis Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: постмодернізм, психотип, чужина, страх, національна самобутність.

Анотація

У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько “Ранковий прибиральник” досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову наповненість діалогу головного героя з Батьківщиною, означеною у спогадах, деталях, образах, предметах, запахово-смакових характеристиках тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Роздобудько І. Переформулювання.– К.: Нора-Друк, 2007. – С. 231–238.
2. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
3. Кісь Р. Глобальне – національне – локальне (соціальна антропологія культурного простору). – Львів: Літопис, 2005. – 300 с.
4. Мороз В. Дещо про феномен українства // Всесвіт. – 1991. – № 11. – С. 122–128.
5. Роздобудько І. Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері: Романи. – Вид. 2. – К.: Нора-Друк, 2007. – 312 с.
6. Черепанова С. Філософія родознавства. – К.: Тов-во “Знання”, КОО, 2008. – 460 с.

Переглядів анотації: 50
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Horbolis, L. (2019). “РАНКОВИЙ ПРИБИРАЛЬНИК” ІРЕН РОЗДОБУДЬКО – РОМАН ПРО ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ. Слово і Час, (1), 52-58. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/484
Розділ
Літературна критика