ПРО РИМУ І СТРОФІКУ ШЕВЧЕНКА

  • Nataliya Kostenko
Ключові слова: творчість Тараса Шевченка, рима, вірш, строфа, поезія.

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. Основи філософської герменевтики / Перекл. з нім. – К., 2000. – Т. 1.
2. Гаспаров М. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Строфика. – М., 1984.
3. Діброва С. Словник рим Т. Г. Шевченка. – Сімферополь, 2004.
4. Качуровський І. Фоніка. – Мюнхен, 1984.
5. Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
6. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970.
7. Коптілов В. Деякі мовні особливості Шевченкової рими // Мовознавство. Наукові записки. Т. XVII. –К., 1962.
8. Костенко Н. Метричний довідник до віршів Тараса Шевченка: Методична розробка з курсу віршознавства. – К., 1994.
9. Мальцев В. Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук:спец. 10.01.06. – Тернопіль, 2007.
10. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів. – К., 2000.
11. Стеценко Л. Із спостережень над римою в ранній творчості Шевченка // Зб. пр. п’ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1957.
12. Чижевський Д. Історія української літератури. – К., 2003.
13. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1.
14. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 1989.

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Kostenko, N. (2019). ПРО РИМУ І СТРОФІКУ ШЕВЧЕНКА. Слово і Час, (1), 22-41. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/482
Розділ
Шевченкознавство