Ідентичність на перетині міжнаціональних відносин (українське питання в полеміці з культурною концепцією С. Гурбана-Ваянського)

  • Ivana Taranenkova Інститут словацької літератури
Ключові слова: українське питання, словацький національний рух, слов’янська єдність / панславізм, національна ідентичність.

Анотація

Дослідження зосереджене на рефлексії українського питання у представників словацького національного руху наприкінці ХІХ й на початку ХХ ст. Українське питання стало частиною сукупності  чинників, які  відіграли  значну  роль  у  зіткненні  двох  концепцій  національного життя. Проти авторитетних постатей національного життя, зосереджених у місті Мартін, виступали представники молодшого покоління, які намагалися прийти з власною програмою розв’язання проблеми становища словацького народу, т. зв. гласисти. Культурна й ідеологічна концепція головного представника національного руху С. Гурбана-Ваянського стала для них утіленням критично сприйнятої традиції. Вона включала й концепцію “слов’янської єдності” та консервативно спрямованого русофільства.Українське питання поставило під сумнів обґрунтованість цієї концепції, бо показувало напруженість і антагонізм між слов’янськими народами, які ідеологічно налаштоване старше покоління словацького національного руху не брало до уваги. Важливу роль тут відігравали і стимули із чеського середовища, де погляди на форму слов’янської єдності змінювалися впродовж усього XIX ст., і в той же час визвольним зусиллям українців приділялося більше уваги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Franko, I. (1984). Ukrainsko-ruska (maloruska) literatura. Zibrannia tvoriv u 50 tomah. (Vols. 1 –50). Kyiv: Naukova dumka, Vol.41, pp. 74-100 [in Ukrainian]

Vlček, J. (1898). Beseda literárna. Hlas, 1, 9 – 12. [in Slovak]

Biti, V. (2003). V mene celkom iného. Slovenská literatúra, 5. 396 – 402. [in Slovak]

Boczkowski, H. (1913). Ukrajina a ukrajinská otázka. Praha: Nákladem Svazu pro osvobození Ukrajiny. [in Slovak]

Boczkowski, H. (1934). Rusko-ukrajinský poměr a československé sjednocení. Slovanský přehled, 1, 4 – 8; 2-3, 42 – 49. [in Slovak]

Borovský, K. H. (1986). Slovan a Čech. In Dílo. Praha: Československý spisovatel, 55 – 81. [in Czech]

Franko, I. (1899). Literatura ukrajinsko-rusinská. Slovanský přehled, 293 – 302; 385 – 390. [in Slovak]

Franko, I. (1899). Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská). Slovanský přehled, 52 – 56; 103 – 110. [in Slovak]

Korešpondencia, S. H. (1972). Vajanského II. (Výber z listov 1890 – 1916). Petrus P. (Ed.). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. [in Slovak]

Macura, V. (2015). Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia. [in Czech]

Molnár, M. (1970). K slovensko-ukrajinským vzťahom do roku 1945. Martin: Matica slovenská. [in Slovak]

Pichler, T. (1998). Národovci a občania. O slovenskom politickom myslení v 19. storočí. Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. [in Slovak]

Prach, V. & Černý, A. (1904). Odpověď p. Dru Verhunovi, redaktorovi a vydavateli Slavjanského Věku ve Vídni. Slovanský přehled, 190 – 192. [in Czech]

Rak, J. (1994). Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy. Praha: Nakladatelství H&H. [in Czech]

Rak, J. (1997). Úvod místo recenze. In R. Pynsent Pátrání po identitě. Praha: Nakladatelství H&H, 5 – 18. [in Czech]

Slovo úvodní. (1899). Slovanský přehled, 1, 1. [in Czech]

Svoboda, D. (2007). Boj o cizí duši. Ukrajinství a ukrajinský nacionalismus v české refl exi; 1900-1938. Extended abstract of candidate’s thesis. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitných studií. Retrieved from https://dspace.cuni.cz/ handle/20.500.11956/11390 [in Czech]

Škultéty, J. (1904). Slovanský přehled. Slovenské pohľady, 1, 70 – 75. [in Slovak]

Šrobár, V. (1898). Naše snahy. Hlas, 1, 1 – 6. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1889). Dejiny literatúry slovenskej. Napísal Jaroslav Vlček. Národnie noviny,107, 3 – 4; 108, 4; 109, 3 – 4. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1881). Jaroslav Vlček: Literatúra na Slovensku. Slovenské pohľady, 3,279 – 285. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1911). Tarasovi Hryhorievičovi Ševčenkovi. Národnie noviny, 33, 3. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1907). Tatry a more. In S. H. Vajanský, Sobrané diela III. Martin: Kníhtlač. účasť. Spolok. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1888). Vývin slavianskych literatúr koncom nášho stoletia. Národnie noviny, 5, 1. [in Slovak]

Vajanský, S. H. (1904). Študentské slávnosti v Prahe. Národnie noviny, 67, 3. [in Slovak]

Wilson, A. (2000). The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven, London: Yale University, Press. [in English]


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2019-04-24
Як цитувати
Taranenkova, I. (2019). Ідентичність на перетині міжнаціональних відносин (українське питання в полеміці з культурною концепцією С. Гурбана-Ваянського). Слово і Час, (4), 64-73. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.64-73
Розділ
Україністика