“І слово правди і любові” (Шевченкова правда і її християнськість)

  • Vasyl Yaremenko Хмельницький національний університет
Ключові слова: правда, істина, правдивість, Христос, постправда, світло, воля, любов, жертовність, Біблія, богослов’я.

Анотація

У статті проаналізовано мотив правди-істини у творчості Тараса Шевченка, його унікальність. Розглянуто поєднання цього мотиву із сучасністю, коли з’явився термін “постправда” й триває інформаційна  війна.  Висловлено  міркування,  що  розширюють  тлумачення  окремих  творів Шевченка.  Окреслено  словообраз  правди  в  інших  письменників  ХVІІ  –  XIX  ст.  Розглянуто ставлення поета до правдивості як чесноту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berdiaiev, M. (2000). Tsarstvo Dukhu ta tsarstvo Kesaria, Dzherela. Chasopys rozvytku dukhovnoi kultury, issue. 1, 29–32. Lutsk: NVF “Iustas”. [in Ukrainian]

Bradatan, K. (2018). Filosofiia mozhe bahato choho navchytysia u kinematohrafa, Krytyka, Ch. 7–8, 38–39. [in Ukrainian]

Veil, S. (1998). Ukorinennia. Lyst do kliryka. Kyiv: Dukh i Litera. [in Ukrainian]

Borodin, V. S. & Pavliuk, N. N. (Eds.) (1988) Vospominaniia o Tarase Shevchenko. Retrieved from http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp58.htm [in Russian]

Gere V. Gus Yan (1993) .Khristianstvo: Entsyklopedicheskii slovar. (Vol. 1–3). S. S. Averintsev (Ed.). Vol. 1 (A–K), 452–455. Moskva: Bolshaia Rossyiskaia entsyklopediia. [in Russian]

Dziuba, I. (2015). Slava. Temy i motyvy poezii Shevchenka, Shevchenkivska entsyklopediia (Vol. 1–6. Vol. 6 (T–Ya), 113–118. Kyiv: Instytut literatury im. T. H. Shevchenka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [in Ukrainian]

Dziuba, I. (2008). Taras Shevchenko. Zhyttia i tvorchist. Kyiv: Vydavnychyi dim “Kyievo-Mohylianska akademiia. [in Ukrainian]

Dobroliubov, N. (1948). Russkaia satira v vek Yekatieriny. Dobroliubov N. Izbrannyie sochineniia. 169–217. Moskva-Lenynhrad: Obiedineniie gosudarstvennykh knizhno-zhurnalnykh izdatelstv. [in Russian]

Dovha, L. (2012). Systema tsinnostei v ukrainskii kulturi XVII st. (na prykladi teoretychnoi spadshchyny Inokentiia Gizelia). Kyiv-Lviv: Svichado. [in Ukrainian]

Dotsenko, R. (2010). Dumky proty nochi. Dekompiuteryzovanyi blok, Universum, 1-2, 48. [in Ukrainian]

Drahomanov, M. (1991). Shevchenko, ukrainofily i sotsializm, Drahomanov M. Vybrane (“... mii zadum zlozhyty ocherk istorii tsyvilizatsii na Ukraini”), 27–429. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]

Zinoviiv, K. (1971). Virshi. Prypovisti pospolyti. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Istyna. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Istyna [in Ukrainain]

Kasper, V. (2008). Isus Khrystos (Trans. from germ). Kyiv: Dukh i Litera. [in Ukrainian]

Katekhizys. (1993). Kyiv: “Lybid”. [in Ukrainian]

Kempiiskyi, Toma. (2001). Nasliduvannia Khrysta. Lviv: Svichado. [in Ukrainian]

Kyselova, L. (2013). “Isaiia. Hlava 35. Podrazhaniie”, Shevchenkivska entsyklopediia (Vol. 1–6. Vol. 3 (I–L), 154–156. Kyiv: Instytut literatury im. T. H. Shevchenka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [in Ukrainian]

Kozak, S. (2012) Pravda yak sacrum u tvorchosti Tarasa Shevchenka; Ideal pravdy u Shevchenka, Kozak S. Shevchenkoznavchi ta porivnialni studii: Statti. Rozvidky. Lektsii, 40–55; 56–65. Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. Rylskoho Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. [in Ukrainian]

Kondratyshyn, I. (2017). Bohoslovski ta filolohichni pryntsypy bibliinoi hermenevtyky sviatoho Avhustyna, “Slovo zhyve i diialne” (Yevr. 4:12): bibliini doslidzhennia, Zakhid i Skhid: pidkhody, vyklyky ta perspektyvy. H. Tesliuk. (Ed.), 239–248. Lviv: Vydavnytstvo UKU. [in Ukrainian]

Konkordantsiia poetychnykh tvoriv Tarasa Shevchenka (Vol. 1–4) (2001), Vol. 2, New-York: VTs NTSh; Edmonton-Toronto: KIUS. [in Ukrainian]

Krymskyi, S. (2002). Pravda, Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk, 506–507. Kyiv: Abrys. [in Ukrainian]

Kulchytskyi, O. (1955). Osnovy filosofii y filosofichnykh nauk. A. Karasov (Ed.). Munich-Lviv: Ukrainskyi Vilnyi Universytet. [in Ukrainian]

Leporskyi, P. (1995). Bogochelovek, Khristianstvo: Entsyklopedicheskii slovar. (Vol. 1–3). S. Averyntsev (Ed.). Vol. 3 (T–Ya), 348–353. Moskva: Bolshaia Rossyiskaia entsyklopediia. [in Russian]

Lysty do Tarasa Shevchenka. (1993). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Lets, S.-Ye. (2006). Nezachesani dumky. Kyiv: Dukh i litera. [in Ukrainian]

Men, A. (1983). Protoiierei. Syn chelovechieskii, issue 3. Bruxelles. [in Russian]

Paskal, B. (2009). Dumky. Kyiv: Dukh i Litera. [in Ukrainian]

Pakharenko, V. (2015). Dobro i zlo, pravda i kryvda. Temy i motyvy poezii Shevchenka, Shevchenkivska entsyklopediia (Vol. 1–6). Vol. 6 (T–Ya), 97–109. Kyiv: Instytut literatury im. T. H. Shevchenka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [in Ukrainian]

Poznanskyi, V. (1975). Ocherk formirovaniia russkoi natsyonalnoi kultury. Pervaia polovina XIX veka. Moskva: Mysl. [in Russian]

Pliushch, L. (2001). Ekzod Tarasa Shevchenka: Navkolo “Moskalevoi krynytsi”: Dvanadtsiat stattiv. Kyiv: “Fakt”. [in Ukrainian]

Postpravda i “toposy pravdy” Retrieved from https://pravlife.org/ru/content/postpravda-i-toposy-pravdy. [in Russian]

Rosovetskyi, S. (2013). “I tut, i vsiudy – skriz pohano”. Shevchenkivska entsyklopediia, (Vols. 1–6). Vol. 3 (I–L). 40–44. Kyiv: Instytut literatury im. T. H. Shevchenka Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. [in Ukrainian]

Sverstiuk, Ye. (2011). Fenomen Shevchenka. Sverstiuk Ye. Shevchenko ponad chasom. Esei. 30–48. Lutsk; Kyiv: VMA “Teren”; TOV “Vydavnychyi dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”. [in Ukrainian]

Syriiskyi, Yefrem. (2001). Podvyzhnytski nastanovy. Lviv: Misioner. [in Ukrainian]

Skovoroda, H. (2011). Povna akademichna zbirka tvoriv, Ushkalov, L. (Ed.). Kharkiv-Edmonton-Toronto: Maidan; Vydavnytstvo Kanadskoho Instytutu Ukrainskykh studii. [in Ukrainian]

Slovnyk movy Shevchenka (Vol. 1 – 2). (1964). Vol. 2 (O–Ya). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Slipushko, O. & Shchelkunova, (2018). O. Ukrainski pysmennyky-prosvitnyky pro pryrodne pravo osobystosti. Slovo i Chas, 4. 101–108. [in Ukrainian]

Solovyov, V. (1995). Maksim Ispovednik. Khristianstvo: Entsyklopedicheskii slovar. (Vols. 1–3). S. S. Averyntsev. (Ed.). Vol. 2 (S–M), 77–78. Moskva: Bolshaia Rossiiskaia entsyklopediia. [in Russian]

Spohady pro Tarasa Shevchenka. (1982). Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian]

Tolstoi, L. (1979). Pro mystetstvo: Zbirnyk. V. Kapustina (Ed.). Kyiv: Mystetstvo. [in Ukrainian]

Troitskii, S. (1995). Iskupleniie. Khristianstvo: Entsyklopedicheskii slovar. (Vol. 1–3). Averintsev, S. (Ed.). Vol. 3 (T–Ya), 348–353. Moskva: Bolshaia Rossyiskaia entsyklopediia. [in Russian]

Tiunkin, K. (1989). Saltykov-Shchedrin. Moskva: Molodaia gvardyia. [in Russian]

Ukrainska literatura XVIII st. (1983). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ushkalov, L. (2014). Moia shevchenkivska entsyklopediia: iz dosvidu samopiznannia. Kharkiv-Edmonton-Toronto: Maidan; Vydavnytstvo Kanadskoho Instytutu Ukrainskykh studii. [in Ukrainian]

Fizer, I. (1991). Filosofiia chy filo-sofiia Tarasa Shevchenka. Svity Tarasa Shevchenka. Zb. statei do 175-richchia z dnia narodzhennia poeta. 40–52. New-York, Paryzh, Sidnei, Toronto, Lviv: Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka. [in Ukrainian]

Kharchuk R. (2018). Oleksandra Psol yak chytachka Shevchenka. Slovo i Chas, 8, 32–36.

Chaadaev. P. (1991). Izbrannye sochineniia i pisma. Moskva: Pravda. [in Russian]

Chyzhevskyi D. (1994). Istoriia ukrainskoi literatury (vid pochatkiv do doby realizmu). Ternopil: MPP “Prezydent” za uchastiu TOV “Femina”. [in Urainian]

Shevchenko T. (1989). Bilsha knyzhka. Avtohrafy poezii Shevchenka 1847 – 1860 rr. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shevchenko T. (1972). Dnievnik. Avtobiohrafiia. Avtohrafy. (Zapys za 20 avhusta 1857 h). Kyiv: Naukova dumka. [in Russian]

Shevchenko T. (2003). Povne zibrannia tvoriv (Vol. 1–12). Vol. 5: Shchodennyk. Avtobiohrafiia. Statti. Arkheolohichni notatky. “Bukvar yuzhnorusskyi”. Zapysy narodnoi tvorchosti. Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian]

Shevchenko T. (2003). Povne zibrannia tvoriv (Vol. 1–12). Vol. 6: Lysty. Darchi ta vlasnytski napysy. Dokumenty, skladeni T. Shevchenkom abo za yoho uchastiu. Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian]

Shevchenko T. (1966). Try lita. Avtohrafy poezii 1843 – 1845 rokiv. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shmeman A. (2005). Dnevniki. 1973 – 1983. Moskva: Russkyi put. [in Russian] Retrieved from: http:// www.golubinski.ru / ecclesia / shmeman /dnevniki/ sh477.562.VI.html

Yaremenko V. (2007). Shevchenko i Kyrylo-Mefodiivske bratstvo: dolannia stereotypiv. Kyivska starovyna, 2, 59–77.


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2019-03-30
Як цитувати
Yaremenko, V. (2019). “І слово правди і любові” (Шевченкова правда і її християнськість). Слово і Час, (3), 42-52. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.03.42-52
Розділ
Шевченкознавство