Інтелектуальна утопія Юрія Шереха

  • Вадим Василенко Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: Мистецький український рух (МУР), «національно-органічний стиль», неокласицизм, «вісниківство», європеїзм, антеїзм

Анотація

У статті досліджуються літературно-критичні погляди Юрія Шереха періоду Мистецького українського руху (МУРу), з’ясовується його розуміння феноменів «вісниківства» та неокласицизму, зміст і значення теорії «національно-органічного стилю», ідеї антеїзму. Світоглядні й естетичні позиції Ю. Шереха аналізуються в контексті ідеологічних і літературних дискусій кінця 1940-х років.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Holubenko, P. (1947). “Chy kryza lіudyny vyzvolnoho rukhu?”. Orlyk, 10, 19—22. [in Ukrainian]

Dontsov, D. (1944). Dukh nashoi davnyny. Prague: Vydavnytstvo Yuriia Tyshchenka. [in Ukrainian]

Klen, Yu. (1946). Bii mozhe pochatysia: Z nahody poiavy: MUR — Mystetskyi Ukrainskyi Rukh. Zbirnyky literaturno-mystetskoi problematyky. Zbirnyk I. Zveno, 3—4, 55—56. [in Ukrainian]

Kostiuk, H. (2002). Na shlakhu do verkhovyn (Yurii Shevelov-Sherekh jak literaturnyi krytyk). In H. Kostiuk, Literaturno-mystetski perekhrestia (paraleli) (pp. 235—248). Washington; Kyiv: Ukrainska Vilna Akademia Nauk (USA), Instytut literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Lavrinenko, Yu. (1971). Nad novoiu knyhoiu Yuria Sherekha. In Yu. Lavrinenko, Zrub i parosty (pp. 228—240). N.p.: Suchasnist. [in Ukrainian]

Marksmen, R. (1948). FilosoĘ a odniiei povisti. Ekzystentsiialism u Kosachevii povisti “Enei ta zhyttia inshykh”. Literaturno-naukovyi vistnyk, 1, 130—148. [in Ukrainian]

Nalyvaiko, D. (1998). Ukrainski neoklasyky i klasytsyzm. Naukovi zapysky Natsionalnoho Universytetu “Kyievo-Mohylianska akademia”, 4, 3—11. [in Ukrainian]

Pavlychko, S. (1999). Dyskurs modernizmu v ukrainskii literaturi (2nd ed.). Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]

Petrov, V. (1946). Mykola Zerov ta Ivan Franko (Do istorii istoryko-literaturnykh vzaiemovidnosyn). Ridne slovo. Visnyk literatury, mustetstva i nauky, 6, 31—46. [in Ukrainian]

Pushkar, K. (1933). “Natsionalizm”: Krytyka Ę az. Lviv: Hromada. [in Ukrainian]

Samchuk, U. (1979). Planeta Di-Ps: Notatky i lysty, Winnipeg: Instytut doslidiv Volyni. [in Ukrainian]

Shevelov, Yu. (1964). Yurii Sherekh (1941—1956) (Materialy dla biohrafii). In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 5—33). New York: Proloh. [in Ukrainian]

Shevchuk, Hr. (1948). Rakhunok Evropi. Zakhidnyi rukh za pravdu i my. Ukrainski visti, 85(237), 3. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1947). V oboroni velykykh. Polemika bez osib. MUR. Zbirnyky literaturno-mystetskoi problematyky. Zbirnyk, 3, 11—26. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1949). Dontsov khovaie Dontsova. In Yu. Sherekh, Dumky proty techii. Publitsystyka (pp. 5—42). Bez mistsia: Ukraina. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1964). Legenda pro ukrainskyi neoklіasytsyzm. In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 97—156). New York: Proloh. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1991). MUR i ya v MURi. Storinky zi spohadiv. Materialy do istorii ukrainskoi emigratsiinoi literatury. In Yu. Sherekh, Tretia storozha. Literatura. Mystetstvo. Ideolohii (pp. 365—400). Baltimore; Toronto: Ukrainske nezalezhne vydavnytstvo “Smoloskyp” im. V. Symonenka. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1964). Nad Ukrainoiu dzvony hudut (“Starshyi boiaryn” T. Osmachky). In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 275—287). New York: Proloh. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1991). Pro zbirku, pro avtora. Peredmova. In Yu. Sherekh, Tretia storozha. Literatura. Mystetstvo. Ideolohii (pp. 7—14). Baltimor; Toronto: Ukrainske nezalezhne vydavnytstvo “Smoloskyp” im. V. Symonenka. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1952). Proshchannia z uchora (“Koly zh pryide spravzhnii den?”). Munich: Suchasna Ukraina. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1947). Roku Bozhoho 1946. Arka. Ch, 2—3, 1—8. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1951). Roku Bozhoho 1947. Novi dni, 15, 14—20.[in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1946). Styli suchasnoi ukrainskoi literatury na emigratsii. In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 182—225). New York: Proloh. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1964). Ukrainska emigratsiina literature v Evropi 1945—1949. In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 226—274). New York: Proloh. [in Ukrainian]


Переглядів анотації: 247
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2022-02-03
Як цитувати
Василенко, В. (2022). Інтелектуальна утопія Юрія Шереха . Слово і Час, (1), 3-20. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2022.01.3-20
Розділ
Діаспора