ISSN 0236-1477 (print)

ISSN 2707-0557 (online)

DOI-prefix: 10.33608

Періодичність: із 2020 р. журнал виходить раз на два місяці.

Мова видання: українська.

Засновник: Національна академія наук України та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Головний редактор: Ігор Набитович.

«Слово і Час» - академічний науково-теоретичний журнал відкритого доступу, який публікує наукові статті й розвідки, що охоплюють широке коло проблем, пов’язаних із вивченням літератури, а саме: історія української літератури, сучасна теорія літератури, історія зарубіжних літератур, славістика, американістика, літературне джерелознавство і текстологія, порівняльне літературознавство, літературне краєзнавство, біобібліографія.

Наша мета - сприяти розвитку українського літературознавства та його інтеграції у європейський науковий простір.

Завдання часопису - підтримувати високі стандарти академічного літературознавства, забезпечити умови для вільної комунікації та обміну результатами наукової діяльності, генерувати й популяризувати студії з актуальних напрямків філологічної науки.

Журнал має понад 40 рубрик із різних сфер наукового життя, пов’язаних із мистецтвом слова. Зокрема, це «Питання теоретичні», «ХХ століття», «Ad fontes!», «Час теперішній», «Питання шевченкознавства», «Порівняльне літературознавство», «Зарубіжна література», «Постколоніальні студії», «Гендерні студії», «Контекст», «Дебют», «Рецензії» та ін.

Крім суто науково-теоретичних, рубрики охоплюють дотичні до літературознавства «суміжні» аспекти, зокрема філософські, лінгвістичні («Logos»), автобіографічні («Про час і про себе»), архівні («Написане лишається»), мемуарні («З пам’яті літ»), мистецтвознавчі («Собор муз»), про літературну та громадську діяльність українців зарубіжжя («Діаспора», «Україніка»), літературознавчі центри («Осередки філології»), подають оглядові, дискусійні («Дискусії», «Погляд», «Лист до редакції»), інформаційні матеріали («Наші презентації», «Літопис подій», «В Інституті літератури») тощо.

Журнал "Слово і Час" входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (наказ МОН України від 02.07.2020 №886).

Видавець і виготовлювач журналу "Слово і Час", відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 "Про визначення Видавничого дому "Академперіодика" НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України", - Видавничий дім "Академперіодика" НАН України.

Повнотекстовий доступ до статей журналу представлений на офіційному сайті у вкладці Архіви. Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого контенту.

Електронна копія часопису зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.